Reklamacje

W przypadku otrzymania wadliwego produktu, należy jak najszybciej powiadomić nas o tym fakcie.

Wadliwy towar, wraz z wypełnionym formularzem reklamacji, należy wysłać na poniższy adres:

„EMO” Marek Opala

ul. Zapolskiej 2

25-242 Rędziny